Uroczystości w szkołach okręgu szkolnego krakowskiego jako element kształtowania świadomości narodowej (...)

978-83-8019-987-3/Edmund Juśko, Andrzej Niedojadło/2018/329
36,23 zł
Ilość
In Stock

Publikacja zawiera treści dotyczące problematyki wychowania uczniów w szkołach powszechnych Polski w latach 1918–1939, a jej tematyka wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Po lekturze Czytelnik otrzymuje kompleksowe informacje o roli szkoły w wychowaniu narodowym i państwowym, jego formach i przekazywanych dzieciom wartościach. Walorem publikacji jest bogaty materiał źródłowy oraz fotograficzny ułatwiający Czytelnikowi percepcję treści.

prof. dr hab. Roman Pelczar, KUL JP II

 

Książka jest poświęcona roli placówek szkolnych funkcjonujących na obszarze Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, które poprzez działalność edukacyjną i wychowawczą kształtowały świadomość narodową oraz kreowały pożądane postawy obywatelskie. Autorzy publikacji skupili się na wykazaniu znaczenia uroczystości organizowanych przez poszczególne placówki – zarówno rocznic świąt państwowych, jak i narodowych, śmierci bądź urodzin wybitnych postaci i wielu innych.

dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. UR

 

Prezentowana publikacja obejmuje szerokie spektrum wydarzeń, faktów i zjawisk związanych z celem obywatelskiego i patriotycznego wychowania w polskich placówkach oświatowych II Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Szkolnego Krakowskiego. W opracowaniu zostały zaakcentowane idee wychowawcze mające na celu zadbanie o rozwój najmłodszego pokolenia Polaków. Należy podkreślić, że przy przygotowaniu opracowania wykorzystano materiał źródłowy jeszcze nieopracowany – zarówno rękopiśmienny, jak i drukowany, co podnosi walory merytoryczne i metodologiczne prezentowanej książki.

dr hab. Ewa Danowska, PAU

978-83-8019-987-3/Edmund Juśko, Andrzej Niedojadło/2018/329

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: