Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji

978-83-8019-203-4/Łukasz J. Pikuła/2015/271
33,81 zł

Praca zawiera wiele cennych i interesujących treści. Przede wszystkim w sposobie myślenia Autora i w sposobie formułowania wniosków przejawia się pogłębiona refleksja filozoficznoprawna, co zdecydowanie ubogaca argumentację i sprawia, że monografia jest oryginalna na tle innych opracowań. Docenić należy także swego rodzaju optymizm Autora, jego zaangażowanie i młodzieńczą wiarę w ideały, w szczególności w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej. [...] Niezależnie od naszej krytycznej oceny realizacji tych wartości i ideałów w konkretnej rzeczywistości życia społeczno-politycznego i gospodarczego w relacji do poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, przypominanie o tym, jak być powinno, uważam za godne szacunku i trudne do przecenienia. 

 

                               Fragment recenzji dr hab. Jadwigi Potrzeszcz (KUL)

 

 

 

Ilość
In Stock

Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji Łukasz J. Pikuła
978-83-8019-203-4/Łukasz J. Pikuła/2015/271

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: