ksiazka
  • ksiazka

Studia mitoznawcze. Tom II. Współczesna obecność mitu

978-83-7780-535-0/(red.) Ilona Błocian, Ewa Kwiatkowska/2012/330
33,81 zł

W samym tytule Współczesnej obecności mitu zawartach jest implicite szereg mitoznawczych zagadnień, które co prawda nie stanowią głównych tematów zebranych tu artykułów, ale pojawiają się w ich tle i przewijają się przez nie, czasem mniej, czasem bardziej wyraźnie przywoływane przez autorów. Wśród tych zagadnień można wymienić pytanie o granice stosowania pojęcia mitu i blisko z nim związane – o jego nowoczesne pole semantyczne, o formy i sposoby jego przejawiania się w kulturze współczesnej, o relacje miedzy mitami archaicznymi a nowoczesnymi, o koncepcje i pojęcia, które moga stać się narzędziami opisu tych ostatnich.

Ze Wstępu

Ilość

Studia mitoznawcze. Tom II. Współczesna obecność mitu (red.) Ilona Błocian, Ewa Kwiatkowska
978-83-7780-535-0/(red.) Ilona Błocian, Ewa Kwiatkowska/2012/330
89 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: