ksiazka
  • ksiazka

Przełom hermeneutyczny w filozofii niemieckiej Od Kanta do Heideggera

978-83-7441-809-6/Leszek Kleszcz/2007/436
33,81 zł

Pracę L. Kleszcza przeczytałem z dużym zainteresowaniem. Jest ona bowiem prawdziwą kopalnią wiedzy o rozmaitych, często pomijanych aspektach dorobku omawianych autorów. Jej wartość erudycyjna czy też informacyjna jest niepodważalna. (...). Jest to zatem książka niezwykle cenna jako pomoc dydaktyczna. Autor nie ogranicza się bowiem jedynie do wyłuskania hermeneutycznych elementów omawianych koncepcji, lecz analizuje je jako dynamiczne, ale zarazem stosunkowo spójne całości zawierające wypowiedzi o istocie rzeczywistości, w której jako ludzie żyjemy. W tym sensie praca wypełnia istotną lukę w naszym filozoficznym piśmiennictwie.

fragment recenzji prof. dra hab. Andrzeja Przyłębskiego

Ilość

Przełom hermeneutyczny w filozofii niemieckiej Od Kanta do Heideggera Leszek Kleszcz
978-83-7441-809-6/Leszek Kleszcz/2007/436
73 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: