ksiazka
  • ksiazka

Nocne pejzaże w liryce dla dzieci

83-7322-089-5/Zofia Ożóg-Winiarska/brak danych/162
4,50 £

Niniejsza książka jest próbą ujęcia estetyki poezji lirycznej dla dzieci wyróżniającej się motywem nocy oraz wieloaspektową wizją dziecka w nocnej przestrzeni. Przedmiot i metoda opisu jest konsekwencją przyjęcia poglądu o bliskich związkach literatury dla dzieci z literaturą dorosłych i o ich wspólnym dziedzictwie kulturowym, przede wszystkim o ich tożsamym systemie wartości artystycznych, światopoglądowych i moralnych. Pomysł napisania książki poświęconej nocy we współczesnej poezji lirycznej dla dzieci zrodził się z chęci przybliżenia czytelnikowi przyrodniczego uwarunkowania tematów i form, słownictwa oraz stylistyki tej poezji. Znaki przyrodnicze bowiem tworzą swoisty kod estetyczny, który jest zarówno nośnikiem informacji, jak i polem kreacyjnych procesów wierszotwórczych, które formują świadomość odbiorcy. Zatem temat, wędrówka poprzez „nocny” świat przedstawiony w wierszach dla dzieci, jest tematem antropologicznym, zmierzającym do poznania światopoglądowego i artystycznego wymiaru kreacji dziecka oraz interpretacji świata i istnienia według kategorii dzieciństwa.

 

Ilość
In Stock

Nocne pejzaże w liryce dla dzieci Zofia Ożóg-Winiarska
83-7322-089-5/Zofia Ożóg-Winiarska/brak danych/162

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: