ksiazka
  • ksiazka

Usługi w handlu międzynarodowym

978-83-7441-585-9/Andżelika Kuźnar/2007/258
30,14 zł

Usługi w handlu międzynarodowym to jedyne tak kompleksowe przedstawienie problematyki międzynarodowego handlu usługami w polskiej literaturze ekonomicznej. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na następujące pytania. Co spowodowało tak nagły i duży wzrost znaczenia usług w dochodzie narodowym, zatrudnieniu i handlu międzynarodowym? Jaki wpływ mają te zmiany na charakter i rozmiary handlu międzynarodowego? Czy handel usługami będzie stopniowo zastępować międzynarodowy handel towarami, czy też będzie wobec niego komplementarny? Zagadnienia te zostały podjęte w pięciu rozdziałach książki. W pierwszym autorka dokonała przeglądu definicji i klasyfikacji usług, koncentrując się przede wszystkim na klasyfikacjach usług wymiennych w skali międzynarodowej. Następnie zanalizowała skutki dynamicznego wzrostu udziału sektora usług w gospodarkach narodowych państw. Najważniejszy dla książki jest rozdział trzeci. Autorka omawia w nim bardzo szczegółowo tendencje w handlu poszczególnymi rodzajami usług, jak również analizuje rolę zagranicznych inwestycji bezpośrednich i przepływu osób w międzynarodowym transferze usług. Rozdział czwarty poświęcony został kwestiom liberalizacji obrotów usługowych, podejmowanych zarówno przez Światową Organizację Handlu, jak też organizacje i ugrupowania integracyjne o zasięgu regionalnym. Kolejny rozdział stanowi swego rodzaju podsumowanie książki.

Ilość
Out-of-Stock

Usługi w handlu międzynarodowym Andżelika Kuźnar
978-83-7441-585-9/Andżelika Kuźnar/2007/258

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: