DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

Wykorzystanie programów pomocowych i przedakcesyjnych Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990–2001

83-7441-510-X, 978-83-7441-510-1/Tomasz Hoffmann/2006/280
8,29 $

W książce starano się udowodnić, że udzielone Polsce, a także innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej wsparcie Unii Europejskiej w postaci funduszy pomocowych i przedakcesyjnych, pomimo różnicy w celach nie miało charakteru doraźnego, ale przybrało postać skutecznego instrumentu służącego integracji Polski z UE. Fundusze pomocowe PHARE w latach 1990–1997 miały głównie na celu wsparcie transformacji polskiej gospodarki, chociaż od 1994 roku pojawił się w nich wyraźny akcent proakcesyjny, zaś celem funduszy przedakcesyjnych (PHARE II, ISPA, SAPARD) była już konkretna pomoc dla działań dostosowujących polską administrację i służących modernizacji i rozwojowi ważnych elementów infrastruktury do standardów europejskich. W ten sposób fundusze te stały się w efekcie istotnym elementem polityki regionalnej Unii Europejskiej stosowanym wobec Polski jeszcze przed jej akcesją do Unii. W książce starano się również udowodnić, że unijne fundusze pomocowe i przedakcesyjne pozwoliły, pomimo licznych trudności proceduralnych, organizacyjnych, kadrowych itp., przygotować polską administrację centralną i terytorialną do w miarę sprawnego programowania, wdrażania i monitorowania dostępnych po akcesji do Unii środków z funduszy strukturalnych. Autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy strumień pieniędzy unijnych lokowany był prawidłowo w poszczególnych regionach, jakie były trudności z absorpcją środków unijnych i jak przebiegały te procesy w poszczególnych regionach?

 

 

Ilość
In Stock

Wykorzystanie programów pomocowych i przedakcesyjnych Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990–2001 Tomasz Hoffmann
83-7441-510-X, 978-83-7441-510-1/Tomasz Hoffmann/2006/280

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: