ksiazka
  • ksiazka

Organizacje pracodawców i przedsiębiorców w procesie kształtowania się stosunków przemysłowych w Polsce po 1989 roku

83-7322-225-1/Dariusz Skrzypiński/brak danych/221
30,19 zł

Książka jest politologiczną analizą dziesięcioletniego działania organizacji reprezentujących interesy polskich pracodawców i przedsiębiorców. Realizując swoje cele są one uczestnikami negocjacji prowadzonych ze związkami zawodowymi. Utrzymują stałe i wielopłaszczyznowe kontakty z partiami politycznymi i administracją publiczną. Ich przedstawiciele biorą udział w pracach różnych gremiów doradczych rządu i parlamentu, podejmując także próby samodzielnego funkcjonowania na scenie parlamentarnej i gabinetowej. W rezultacie mamy do czynienia z podmiotami polityki, które nie zajmują wyeksponowanego miejsca w państwowym procesie decyzyjnym (popartego choćby ciągiem uwagi mediów i opinii publicznej; spełniają w nim jednak doniosłą rolę. Autor analizując te zachowania stara się odpowiedzieć na pytanie czy reprezentacja polskiego kapitału pozostaje cały czas „dorastającym niemowlęciem” czy też stała się uznanym przez innych pełnoprawnym uczestnikiem politycznej gry.

 

Ilość
In Stock

Organizacje pracodawców i przedsiębiorców w procesie kształtowania się stosunków przemysłowych w Polsce po 1989 roku Dariusz Skrzypiński
83-7322-225-1/Dariusz Skrzypiński/brak danych/221

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: