ksiazka
  • ksiazka

Kurs walutowy a stabilizacja cen

83-7174-997-X/Adam Koronowski/brak danych/106
18,11 zł

Zagadnienie wykorzystania kursu walutowego w programach antyinflacyjnych, któremu jest poświęcona ta praca, jest przedmiotem szerokiej dyskusji. Nominalna kotwica kursowa, jak w żargonie określa się wykorzystanie sztywnego kursu dla obniżenia inflacji, jest narzędziem niewątpliwie kontrowersyjnym, czego dowodzi właśnie bogactwo poświęconej jej dyskusji. Możliwość wykorzystania kursu walutowego w stabilizacji cen jest uwarunkowana regulacjami dewizowymi. Szczególne znaczenie zagadnienie to ma w przypadku krajów będących w procesie transformacji, czemu jest poświęcony rozdział pierwszy. W rozdziale drugim uwaga została skupiona na ekonomicznym mechanizmie oddziaływania na ceny za pośrednictwem polityki kursowej oraz miejscu polityki kursowej w całokształcie polityki makroekonomicznej. Rozdział trzeci stanowi próbę podsumowania obserwacji rzeczywistych doświadczeń w zakresie wykorzystania kotwicy kursowej. Rozdział czwarty zawiera krótkie krytyczne omówienie zastosowania kursu walutowego w procesie stabilizacji cen w Polsce.

 

Ilość
In Stock

Kurs walutowy a stabilizacja cen Adam Koronowski
83-7174-997-X/Adam Koronowski/brak danych/106

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: