ksiazka
  • ksiazka

Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego

83-7174-754-3/Jacek Grodzicki/brak danych/106
19,32 zł

Niniejsza praca jest krótkim kompendium wiedzy z zakresu ekonomiki kształcenia. Zawarto w niej zarówno historię procesu, jaki dokonywał się w myśli ekonomicznej dotyczącej roli czynnika ludzkiego w gospodarce, jak i powstanie szeregu związanych z tym koncepcji np. kapitału ludzkiego. Czytając tę książkę można zrozumieć dlaczego kapitalnego znaczenia nabiera odpowiedni poziom wykształcenia, i to zarówno z punktu widzenia rozwoju społecznego, jak i poszczególnych jednostek. Bliższa analiza rynku pracy dobitnie ukazuje bezpośrednią korelację pomiędzy posiadanym wykształceniem a poziomem dochodów. Jednakże, analizując ekonomiczną efektywność systemu oświatowego autor nie zapomina o tym, że obiektem badań jest istota ludzka. Można znaleźć tu odpowiedź zarówno na pytanie o sens istnienia tej dyscypliny naukowej jak i o granice możliwych porównań człowieka i maszyny jako pewnego rodzaju kapitału. Badania porównawcze zawarte w książce pozwalają stwierdzić, że jest to jeden z podstawowych elementów strategii wzrostu państw rozwiniętych.

 

Ilość
In Stock

Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego Jacek Grodzicki
83-7174-754-3/Jacek Grodzicki/brak danych/106

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: