ksiazka
  • ksiazka

Prywatyzacja kapitałowa w Polsce

83-7174-649-0/Agnieszka Dobroczyńska, Leszek Juchniewicz, Sława Snopek/brak danych/162
24,15 zł

Prywatyzacja kapitałowa w Polsce – jeden ze sposobów prywatyzacji, mimo że formalnie nie ma dużego zasięgu, to jednak ze względu na jej ekwiwalentny charakter odgrywa i nadal powinna odgrywać ważną rolę. Jest to pogląd autorów, który uzasadnia powstanie tej pracy. Dla zilustrowania przebiegu prywatyzacji kapitałowej posłużono się danymi obejmującymi okres od sierpnia 1990 r. (wejście w życie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, czyli rozpoczęcie prywatyzacji kapitałowej) do połowy 1997 roku. Autorzy wyrażają nadzieję, że w polityce prywatyzacyjnej dalsze zmiany pójdą w kierunku pełniejszego wykorzystania atrybutów prywatyzacji kapitałowej, tak by mogła się ona stać rzeczywistym narzędziem szeroko rozumianych zmian strukturalnych w gospodarce polskiej.

 

Ilość

Prywatyzacja kapitałowa w Polsce Agnieszka Dobroczyńska, Leszek Juchniewicz, Sława Snopek
83-7174-649-0/Agnieszka Dobroczyńska, Leszek Juchniewicz, Sława Snopek/brak danych/162
77 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: