ksiazka
  • ksiazka

Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich. Problemy–Przekształcenia–Wyzwania

978-83-7780-618-0/Grażyna Krzyminiewska/2013/195
7,50 GBP

Kultura ekonomiczna stanowi część szeroko rozumianej kultury, dorobek społeczeństwa wpływający istotnie na otoczenie, w którym zachodzą procesy ekonomiczne, a także na wzory zachowań ludzi, jakość stosunków międzyludzkich w organizacjach oraz warunki rozwijania wiedzy o procesach ekonomicznych. Jest kategorią badawczą, która daje wiele możliwości określenia siły i kierunku związków cech kulturowych z rozwojem gospodarczym. Dla obszarów wiejskich rozpoznanie jej istoty może oznaczać konstruowanie celowanej polityki rozwoju najbardziej adekwatnie odpowiadającej na potrzeby regionu i jego mieszkańców, przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów. Kulturę ekonomiczną definiowaną jako sposób myślenia i działania jednostek oraz zbiorowości społecznych w sferze gospodarki należy uznać za czynnik rozwoju gospodarczego.

 

Ilość

Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich. Problemy–Przekształcenia–Wyzwania Grażyna Krzyminiewska
978-83-7780-618-0/Grażyna Krzyminiewska/2013/195

4 inne produkty w tej samej kategorii: