Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne (okładka twarda)

978-83-7780-446-9/Piotr Lis /2012/256
38,64 zł

Autor w interesujący sposób podjął próbę wyjaśnienia wahań cyklicznych rynków mieszkaniowych i roli systemów finansowych w tym procesie na tle wahań koniunkturalnych w gospodarce. Teoretyczne podstawy rozważań – wielowątkowe i pogłębione – ostały wsparte obszernymi badaniami empirycznymi przeprowadzonymi dla krajów Unii Europejskiej (UE-27). Oparcie się na współczesnej koncepcji cykli gospodarczych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ekonometrycznych, ocena mechanizmów finansowania inwestycji mieszkaniowych w różnych fazach cyklu koniunkturalnego czy ukazanie konsekwencji ich funkcjonowania dla kształtu polityki mieszkaniowej stanowią istotne zalety pracy.

Z recenzji wydawniczej
dr. hab. Janusza Tomidajewicza, prof. UEP

 

Ilość

Wahania cykliczne rynków mieszkaniowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne (okładka twarda) Piotr Lis

978-83-7780-446-9/Piotr Lis /2012/256

4 other products in the same category: