ksiazka
  • ksiazka

Koncepcja marketingu partnerskiego w rozwoju bankowości korporacyjnej (na przykładzie wybranych banków)

978-83-61201-03-8/Marek Czyż/2008/259
30,19 zł

Problematyka podjęta w pracy dr. Marka Czyża jest bez wątpienia aktualna, ważna, a przy tym interesująca, zarówno z teoretycznego, jak i głównie praktycznego punktu widzenia. Książka, mająca charakter teoretyczno-empiryczny, jest dowodem odwagi jej Autora, który podjął problem nie marginalny, przyczynkarski, lecz pierwszorzędny w naukowym piśmiennictwie z dziedziny finansów, polskim i zagranicznym. Autor próbuje przeanalizować z różnych punktów widzenia kwestię kształtowania się (i kształtowania) relacji między bankami komercyjnymi a przedsiębiorstwami. Opracowanie autorstwa dr. Marka Czyża stanowi w gruncie rzeczy jedno z pierwszych opracowań dotyczących tej problematyki, choć oczywiście trzeba odnotować, że w polskim piśmiennictwie ekonomiczno-finansowym istnieje już kilka prac monograficznych, dotyczących różnych aspektów współpracy banków z przedsiębiorstwami. Pozytywnie należy ocenić zdefiniowane we wstępie motywy wyboru obszaru badawczego, główne założenia pracy, stadia procedury badawczej, „wiązkę celów” rozprawy („wypracowanie takiej koncepcji marketingowej, która pozwoli bankom komercyjnym na rozwinięcie ich działalności i zwiększenie szans rozwoju na rynku usług dla podmiotów gospodarczych; przedstawienie zalet i wad tradycyjnych podejść do marketingu w bankach; stworzenie nowej koncepcji marketingu partnerskiego – nowego podejścia do marketingu i do sprzedaży usług w bankachquot;"") oraz jej główną hipotezę („wprowadzenie koncepcji opartej o marketing partnerski zwiększy konkurencyjność polskiej bankowości w stosunku do zagranicznych podmiotów finansowych i pozwoli na utrzymanie i stałe powiększanie bazy klientów korporacyjnych w banku – wypracowana koncepcja ma pozwolić na stabilny i niezagrożony rozwój tej gałęzi sektora finansowegordquo;""). Należy też odnotować, że w rozdziale trzecim Autor przyjął dodatkową hipotezę, poprzedzającą „field research”, że „banki nie wykorzystują w pełni narzędzi i filozofii marketingu partnerskiego”.

 

Fragmenty z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Pająka

 

Ilość
In Stock

Koncepcja marketingu partnerskiego w rozwoju bankowości korporacyjnej (na przykładzie wybranych banków) Marek Czyż
978-83-61201-03-8/Marek Czyż/2008/259

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: