ksiazka
  • ksiazka

Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach

978-83-7441-765-5/Waldemar Bańka/2007/266
28,98 zł

Waldemar Bańka jest znanym i cenionym autorem prac naukowych. W recenzowanym dziele podjął się oryginalnego tematu, jakim jest kierowanie pracownikami wykonawczymi. Jest to śmiały pomysł, by na bazie własnej praktyki i znawstwa lektur naukowych, przedłożyć aż piętnaście trudnych i doniosłych tematów. Ten wybór to świadomy snop światła na zarządzanie na poziomie operacyjnym w organizacjach.

z recenzji prof. dra hab. Kazimierza Doktóra

Ma rację Waldemar Bańka, kiedy już we wstępie [...] zauważa, iż operacyjny szczebel organizacji, uczestnictwo w nim pracowników oraz odpowiadający temu szczeblowi stosowny sposób kierowania, choć wielorako obecny w literaturze przedmiotu, wciąż jednak wymaga nowych identyfikacji, analiz i prognoz. Zmuszają do tego coraz bardziej burzliwe procesy społeczne i technologiczne; wymusza konkurencja. W nie mniejszym stopniu o wadze problemu decyduje również to, że ten właśnie szczebel organizacji jest najbardziej widocznym w opinii publicznej wizerunkiem organizacji w jej holistycznym wymiarze.

z recenzji prof. dra hab. Augustyna Wajdy

Ilość
In Stock

Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach Waldemar Bańka
978-83-7441-765-5/Waldemar Bańka/2007/266

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: