ksiazka
  • ksiazka

Politologia i Stosunki Międzynarodowe 2007/Nr 1

978-83-7441-653-5/czasopismo/2007/273
30,19 zł

W trzecim roku działalności Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z siedzibą w Chełmie powołała własne wydawnictwo uczelniane. Ma ono na celu publikowanie materiałów z konferencji naukowych organizowanych przez WSSMiKS, prac nauczycieli akademickich, podręczników, pomocy naukowych. W 2006 roku opublikowaliśmy w języku polskim i ukraińskim materiały z konferencji naukowej zorganizowanej wspólnie z uczonymi z Państwowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki w Łucku. W myśl podpisanej z Uniwersytetem w Łucku umowy i zapoczątkowanej współpracy będziemy nadal rozwijać wspólne badania naukowe i prowadzić wymianę doświadczeń w zakresie dydaktyki. Chełm położony na wschodniej granicy Unii Europejskiej, jest w naturalny sposób predestynowany do rozwijania współpracy transgranicrnej. Profil. Szkoły i prowadzone w niej specjalizacje, jak: obsługa ruchu granicznego, bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe, europeistyka-zarządzanie projektami Unii Europejskiej, administracja publiczna i gospodarcza, samorządowo-polityczna, media i komunikowanie społeczne, sprzyjają nawiązywaniu kontaktów z uczelniami Ukrainy, a jak sądzimy, w przyszłości także Białorusi.

 

Realizacji tych celów ma służyć pismo uczelniane „Politologia i Stosunki Międzynarodowe”, wstępnie planowane jako rocznik. Jeśli periodyk spotka się z uznaniem krytyki i odbiorców oraz pozyska kompetentnych autorów, będziemy starali się wydawać go częściej.

 

Do redagowania pisma zapraszamy w pierwszym rzędzie nauczycieli akademickich WSSMiKS oraz uczelni wspierających Szkołę kadrowo. Otwarci jesteśmy zarazem na propozycje autorów z innych ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy. Zapraszamy na łamy pisma nie tylko uznane autorytety, ale również doktorantów, magistrów, a takie studentów z oryginalnymi fragmentami prac dyplomowych.

 

W niniejszym, pierwszym numerze, zamieszczamy część referatów z wyżej wspomnianej konferencji międzynarodowej w Chełmie, które nie zostały opublikowane w oddzielnym wydawnictwie w wersji polskiej i ukraińskiej (w dziale: Z problemów integracji europejskiej) oraz prace nauczycieli akademickich i doktorantów WSSMiKS i Wydziału Politologii UMCS. W przyszłości zawartość treści obejmować będzie głównie: artykuły i studia, sprawozdania, recenzje oraz kronikę WSSMiKS. W miarę potrzeb mogą zostać wyodrębnione inne działy, jak np. dokumenty i materiały, debiuty naukowe, materiały dydaktyczne. Zasady przygotowania tekstów do publikacji zamieszczamy w końcowej części pisma.

 

prof. dr hab. Edward Olszewski

 

Ilość
In Stock

Politologia i Stosunki Międzynarodowe 2007/Nr 1 czasopismo
978-83-7441-653-5/czasopismo/2007/273

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: