ksiazka
  • ksiazka

KULTURA I EDUKACJA Nr 2004/2 Kwartalnik

brak danych/czasopismo/brak danych/144
11,94 $

Treść numeru: 1. ARTYKUŁY – STUDIA: Tomasz Leszniewski „Kryzys tożsamości a kryzys poczucia tożsamości w kontekście zmiany społecznej”; Piotr Skuza „O kształtowaniu psyche”; Ewelina Konieczna, Bogusław Dzidzia „Film jako wehikuł. Uwarunkowania uczestnictwa w kulturze filmowej”. 2. KOMUNIKATY – SPRAWOZDANIA: Martyna Pryszmont „Niektóre problemy edukacji aktorskiej studentów PWST we Wrocławiu”; Gabriela Kapica „Wybrane aspekty ksztaltowania umiejętności czytania młodszych uczniów”; Ewa Kozak „Dysleksja – diagnoza i terapia. Ujęcie syntetyczne”; Agnieszka Komorowska „Poziom zachowań agresywnych uczniów pierwszych klas gimnazjalnych w Łodzi”; Ewa Piotrowska „Przemoc w grupie rówieśnicznej w placówce opiekuńczo-wychowawczej”; Renata Lubańska „Tadeusz Łopuszański 1874-1955”. 3. RECENZJE – OMÓWIENIA: Grażyna Mielnikiewicz (rec.; Jere Brophy „Motywowanie uczniów do nauki”; Stefan Melkowski (rec.; Zbigniew Safjan „Niebiescy”; Kazimierz Wieczorkowski (rec.; Anthony Giddens „Nowoczesność i tożsamość. „JA” i Społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności”; Andrzej Michalski (rec.; Elżbieta Szubertowska „Edukacja a kultura muzyczna młodzieży”; Anna Sztaudynger-Kaliszewicz (rec.; Miłosz Piotr Wnuk „Car Miłosz i Caryca Swietłana. Świt nowej Rosji”; Anna Stawecka „W kręgu człowieka i religii – malarstwo profesora Mariana Czapli”.

Ilość
In Stock

KULTURA I EDUKACJA Nr 2004/2 Kwartalnik czasopismo
brak danych/czasopismo/brak danych/144

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: