DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

KULTURA I EDUKACJA Nr 2001/3–4 Kwartalnik

brak danych/czasopismo/brak danych/166
86,94 zł

Treść numeru: 1. ARTYKUŁY – STUDIA: Stanisław Jedynak „Dwa rozumienia Boga w chasydyzmie”; Małgorzata Derc „O mądrości ciała”; Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz „Mass media a socjalizacja ról płciowych”; Stanisław Kawula „Społeczeństwo zdolne do rozwoju – nowa kategoria pedagogiki społecznej”; Wiesława Kubiak „Odchodzenie od fundamentalizmu edukacyjnego – ewaluacja pedagogiczna”. 2. SPRAWOZDANIA – KOMUNIKATY: Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Katarzyna Narkiewicz „Umiejętności maturzystów i studentów w zakresie wnioskowania i wyjaśniania”; Karolina Mazurek „Ocena poziomu społecznej i politycznej aktywności młodzieży na podstawie analizy testów publikowanych w pismach anarchistycznych”; Urszula Parnicka, Milana Koczkodaj „Zabawa z dziećmi w życiu współczesnej rodziny”; Hanna Dubrzyńska „Sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych”; Amadeusz Krause „Dwa światy Wielkiego Brata – konsekwencje wychowawcze”; Zofia Ożóg „Słuchamy śpiewu drzew i nie boimy się marzyć”. Dziecko w poetyckiej przestrzeni wierszy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych – cz. II”; Ks. Józef Dębiński „Błogosławiony torunianin – ks. Stefan Wincenty Frelichowski”. 3. RECENZJE – OMÓWIENIA: Tomasz Leszniewski (rec.; Joanna Petry Mroczkowska „Amerykańska wojna kultur”; Włodzimierz Tryburski (rec.; Anna Drabarek „O poznaniu dobra moralnego. Różne rozumienie intuicji w etyce polskiej”; Dorota Zaworska-Nikoniuk (rec.; Andrzej Radziewicz-Winnicki „Oblicza zmieniającej się współczesności (Szkice z pedagogiki społecznej, etnografii edukacyjnej i socjologii transformacji)”; Stefan Konstańczak (rec.; Włodzimierz Tyburski „Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku”; Ks. Józef Dębiński (rec.; Ryszard Michalski „Świat wartości w katolickiej myśli społecznej”; Kazimierz Denek (rec.(, Krystyna Duraj-Nowakowa „Nauczyciel: kultura – osoba – zawód”.

Ilość
In Stock

KULTURA I EDUKACJA Nr 2001/3–4 Kwartalnik czasopismo
brak danych/czasopismo/brak danych/166

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: