ksiazka
  • ksiazka

KULTURA I EDUKACJA Nr 2000/1–2 Kwartalnik

brak danych/czasopismo/brak danych/188
86,94 zł

Treść numeru: 1. ARTYKUŁY – STUDIA: Dariusz Barbaszyński „Doświadczenie religijne – źródła i przejawy fenomenalne”; Roman Bäcker „Paradygmaty totalitaryzmu”; Kazimierz Denek „Reforma systemu edukacji szkolnej – oczekiwania i obawy”; Lech Ostasz „W kręgu filozofii dziecięcości”; Ireneusz Pyrzyk „Prawda w rozumieniu fenomenologicznym jako podstawowa wartość procesu edukacji’; Andrzej Piskozub „Dziedzictwo tradycji historycznej jako podstawa współczesnej tożsamości regionalnej ziem polskich w jednoczącej się Europie”. 2. KOMUNIKATY – SPRAWOZDANIA: Wanda Hajnicz „Komunikat edukacyjny w baśniach – przekaz doświadczenia życiowego i nakazów społecznych”; Beata Iwicka „Droga, wędrówka, wędrowiec. Poetyka literatury fantasy”; Gabriela Kapica „Wybrane problemy alfabetyzacji w dobie rewolucji informacyjnej”; Marietta Żubkowska „Pomoc terapeutyczna dzieciom z trudnościami w nauce czytania i pisania. Przegląd problemów.”; Agnieszka Komorowska „Pochodzenie rodzinne a wykazywany przez dziecko poziom nieprzystosowania społecznego”; Anna Zawadzka „Wypoczynek fizyczny seniorów wspólnie zamieszkałych z rodzina”; Zbigniew Dziubiński „Kultura zdrowotna kandydatów do kapłaństwa”; Elżbieta Orłowska „Klasyczna szkoła arabsko-muzułmańskiej geografii regionalnej”. 3. RECENZJE – OMÓWIENIA: Marcin T. Zdrenka (rec.; L. Kiejzik, R. Sapeńko „Filozofia w schematach pojęciowych”; Anna Pluskota (rec.; Aleksander Zandecki „Wykształcenie a jakość życia. Dynamika orientacji młodzieży szkół średnich”; Jarosław Barański (rec.; Jan Kurowicki „Fotografia jako zjawisko estetyczne”; Dorota Zaworska-Nikoniuk (rec.; Elżbieta Górnikowska-Zwolak „Szkic do portretu Ślązaczki. Refleksja feministyczna”; Joanna Włodarczyk (rec.) „Bezpieczeństwo człowieka w środowisku lokalnym” pod red. Wiesława Ciczkowskiego”.

Ilość
In Stock

KULTURA I EDUKACJA Nr 2000/1–2 Kwartalnik czasopismo
brak danych/czasopismo/brak danych/188

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: