ksiazka
  • ksiazka

KULTURA I EDUKACJA Nr 1999/2–3 Kwartalnik

brak danych/czasopismo/brak danych/189
86,94 zł

Treść numeru: 1. NA SPOTKANIE XXI WIEKU: Magdalena Stajszczak „Programy edukacyjne Unii Europejskiej”; Kazimierz Denek „Edukacja w przededniu XXI wieku”; Robert Geisler „Edukacja w społeczeństwie informacyjnym”. 2. KRĄG PODSTAWOWYCH PYTAŃ: Tadeusz Biernat „Filozofia a krąg pytań o sens zjawisk społecznych”; Jadwiga Kamińska „Swoi i obcy. Dialektyka konfliktów i współpracy w życiu społecznym”; Wiesław Ciczkowski „Granice akceptacji i dystansu do tradycji pedagogicznej”; Nadzieja Zarzycka „Język jako element świadomości narodowej. (Komunikat z badań)”. 3. ZMIANA W EDUKACJI I KULTURZE: Adam Gwiazda „Poszukiwania modelu efektywnego kształcenia”; Urszula Świętochowska „Edukacja pozaszkolna w Polsce na przełomie XX i XXI wieku”; Wanda Woronowicz „Sumienie jako pokusa nauczyciela doskonałego”; Remigiusz Wiśniewski „Bezpieczeństwo a edukacja obronna’; Jacek Gieras „Kształcenie inżynierów elektroników w Jordanii”. 4. WYMIARY ZAGROŻEŃ I BEZPIECZNEGO ROZWOJU JEDNOSTKI LUDZKIEJ: Jerzy Stępień „Zachowania agresywne w opiniach młodzieży”; Elwira Czapiewska „Narkomania wśród uczniów klas terapeutycznych – stan zagrożenia i sposoby przeciwdziałania”; Gabriela Kapica „Funkcjonowanie uczniów po przekroczeniu II progu edukacyjnego”; Elżbieta Szefler „W jaki sposób obrazki opowiadają baśń (o informacyjności przekazu obrazowego w książkach literackich dla dzieci)”. 5. RECENZJE – NOTY – INFORMACJE: Wiesław Kubiak (rec.; Mieczysław Malewski „Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej”; Piotr Kurlenda (rec.; Z. J. Olejnik, ks. K. A. Pierzchała „Syn polskiej ziemi”; Roman Leppert (rec.; Andrzej Pluta (red.) „Szkice o edukacji i kulturze”; Andrzej Chodubski (rec.; Andrzej Radzimiński, Janusz Tandecki „Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących wojny trzydziestoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu, tom II (1454-1510); Elżbieta Szefler (rec.; Nowe w Szkole z wkładką – Kierowanie szkołą – propozycją nowego czasopisma podejmującego problematykę wyzwań edukacyjnych współczesnych czasów w naszym kraju”; Wojciech A. Wierzewski (rec.) „Batalia o polski konstytucjonalizm nad książką Marka Brzezinskiego The Struggle for Constitutionalism in Poland”; Tomasz Chinciński (rec.) „Kognitywistyka i media w edukacji”; Informacja Czesława Mojsiewicza, Konferencja PTNP w Pułtusku na temat: „Edukacja europejska w Polsce”.

Ilość
In Stock

KULTURA I EDUKACJA Nr 1999/2–3 Kwartalnik czasopismo
brak danych/czasopismo/brak danych/189

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: