DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

KULTURA I EDUKACJA Nr 1995/3 Kwartalnik

brak danych/czasopismo/brak danych/205
43,47 zł

Treść numeru: 1. KULTUROWO-SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA EDUKACJI: Roman Schulz „Procesy reprezentacji – podstawą kształtowania się i rozwoju ładu edukacyjnego”; Zofia Żukowska „Kształcenie humanistyczne warunkiem wielostronnego rozwoju studenta w uczelniach wychowania fizycznego”; Beata Przyborowska „Zmiany świadomości edukacyjnej studentów rozpoczynających studia pedagogiczne – komunikat z badań. 2. O NOWY KSZTAŁT EDUKACJI: Irena Wojnar „Edukacja i kultura”; Bolesława Jaworska „Doskonalenie nauczycieli jako warunek optymalizacji w realizacji procesu dydaktycznego”; Kazimierz Jurzysta „Edukacja kulturalna w poszukiwaniu nowych koncepcji kształcenia kadr oficerskich”. 3. Z HISTORII WYCHOWANIA I MYŚLI SPOŁECZNEJ: Witold Wojdyło „Wychowanie jako forma działania politycznego w koncepcjach obozu narodowego przed I wojną światową”; Julian Kwiek „ Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1944-1950: ciągłość czy zmiana?”. 4. EDUKACJA OBYWATELSKA: Grzegorz Rowiński „Subkultury (pudkultury) młodzieżowe i ich funkcjonowanie w wojsku”; Adam Tomaszewski „Obronność a edukacja obronna”; Kazimierz Żegnałek „Aspiracje edukacyjne i ich badanie”; Krzysztof Glass „Kształcić czy wychowywać? Dylemat demokratycznego wychowania”. 5. KOMPUTERY I HIPERMEDIA W EDUKACJI: Bronisław Siemieniecki „Hipertekst jako narzędzie poznawcze”; Włodzisław Duch „Sieci globalne w nauce i kulturze”. 6. EDUKACJA W EUROPIE I NA ŚWIECIE: Ludmiła N. Lesochina „Ogólnocywilizacyjny kontekst edukacji dorosłych”; Arkadiusz Żukowski „Szkolnictwo polonijne w Afryce Południowej”. 7. RECENZJE – NOTY BIBLIOGRAFICZNE: Andrzej Chodubski, rec.: Kazimierz Zamorski „Dwa tajne biura 2 Korpusu”; Grzegorz Radomski, rec.: „Polityka a wychowanie. Szkice z dziejów wychowania społeczego w Polsce” – Andrzej Wojtas (red.); Anna Buła, rec.: Edward de Bono „Naucz swoje dziecko myśleć”; Ewa Romanowska, rec.: „Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów” – J. Nikitorowicz (red.); Wojciech Lewandowski, rec.: Bernd Steinbrink „Multimedia u progu technologii XXI wieku”; Czesław Mojsiewicz, rec.: Karol B. Janowski „Polska 1980-1981. Od euforii do szoku. Studium historyczno-politologiczne”; Jan Hellwig, rec.: Agnieszka Stopińska-Pająk „Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej. Warunki rozwoju – Problematyka – Koncepcje. 8. INFORMACJE: Przemysław Lemańczyk „Pedagogika ogólna. Tradycja – Teraźniejszość – Nowe wyzwania”. 9. FELIETON: Józef Półturzycki „Rok ’95”.

Ilość
In Stock

KULTURA I EDUKACJA Nr 1995/3 Kwartalnik czasopismo
brak danych/czasopismo/brak danych/205

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: