ksiazka
  • ksiazka

KULTURA I EDUKACJA Nr 2004/4 Kwartalnik

brak danych/czasopismo/brak danych/131
43,47 zł

Treść numeru: 1. Artukuły – Studia: Leszek Gawor „Globalne problemy współczesności a kształcenie uniwersyteckie”, Piotr Skuza „O jednym nieobecnym dyskursie – homoseksualizm w pedagogice”, Joanna Wilkońska „W kierunku nieuwarunkowanego. Egzystencja w filozofii Gabriela Marcela”, Urszula Kusio „Współczesna kobieta wobec macierzyństwa” 2. Komunikaty – Sprawozdania: Maria Ostasz „O kulturze dziecięcej. Studium na przykładzie wiersza-kołysanki”, Elżbieta Szefler „Kultura literacka dzieci. Analiza książek B Reuter – „Hodder ocala świat”, Luba Jakubowska „Współczesne oblicza samotności wśród młodzieży”, Agata Skulmowska „Poziomy kultury ubóstwa wśród mieszkańców toruńskiego Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Stowarzyszenia Monar-Markot”, Andrzej Kusztelak „Szkoła polska poza granicami kraju animatorem integracji społeczności polskiej”, Elżbieta Szubertowska „Stosunek do przedmiotu „muzyka” a kompetencje muzyczne młodzieży”, Janusz Kopeć „Rozmowa z Adamem Lizakowskim o Czesławie Miłoszu” 3. Recenzje – Omówienia: Dominika Krawczinska (rec.; Henryk Domański, „Struktura społeczna. Wykłady z socjologii, cz. I”, Władysława Szulakiewicz (rec.; Klaus-Peter Horn, „Erziehungswissenschaft in Deutschland im 20. Jahrhundert. Zur Entwicklung der sozialen und fachlichen Struktur der Disziplin von der Erstinstitutionalisierung bis zur Expansion“, Elżbieta Gorloff, „Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stan i potrzeby badań nad rozwojem oświaty, wychowania i kultury fizycznej w okresie PRL“, „Gdańsk, 8-9 września 2003 roku“

Ilość

KULTURA I EDUKACJA Nr 2004/4 Kwartalnik czasopismo
brak danych/czasopismo/brak danych/131

4 inne produkty w tej samej kategorii: