ksiazka
  • ksiazka

KOGNITYWISTYKA I MEDIA W EDUKACJI 2007/1–2

978-83-7441-918-5/czasopismo/2007/238
6,43 £

Myślą przewodnią kolejnego tomu naszego pisma Kognitywistyka i media w edukacji są różne aspekty komunikowania się związane ze znakiem, znaczeniem i kontekstem. Pomimo dużego zainteresowania zagadnieniami komunikacji, procesami percepcji oraz przetwarzania informacji przez człowieka obserwujemy ciągły niedosyt wiedzy w tym obszarze nauki. Prezentowane w czasopiśmie teksty ujęte zostały w grupy tematyczne obejmujące zarówno tradycyjne nauki wchodzące w skład kognitywistyki (filozofia umysłu, lingwistyka poznawcza, neurobiologia, psychologia poznawcza; jak i nowe obszary związane z kulturą, mediami i informatyką. Na styku kognitywistyki, kultury i mediów obserwujemy szereg nowych dyskusji będących wynikiem dostrzegania znaczenia tego obszaru dla badań teoretycznych nad umysłem. To zainteresowanie podsyca także ciągle rosnący praktyczny wymiar uzyskiwanych wyników dla zjawisk i procesów społecznych. Określenie kulturowych uwarunkowań znaku, znaczenia i kontekstu pozwala lepiej zrozumieć język mediów i ich wpływ na człowieka, na procesy manipulacji, czy wychowania. Artykuły Janusza Gajdy, Wojciecha Kojsa, Bronisława Siemienieckiego, Małgorzaty Skibińskiej oraz Kazimierza Wenty ukazują bogactwo obszarów badawczych a także wskazują na luki występujące w wiedzy o komunikowaniu. Zainteresowanie tradycyjnych nauk problemami znaczenia i kontekstu wynika zarówno z rozszerzającego się pola badań w poszczególnych dyscyplinach, jak i z pogłębiającego się procesu przenikania nauk humanistycznych i ścisłych. To niesłabnące zainteresowanie możemy zaobserwować poprzez treści artykułów zawartych w działach: filozofia umysłu i język, psychologia poznawcza i psychoonkologia oraz logika kognitywna. Artykuły autorstwa: Ewy Bolińskiej, Bartosza Gostkowskiego, oraz Aleksandry Derry, Roberta Poczobuta, Bartłomieja Świątczaka stanowią dobry przykład procesu przenikania różnych perspektyw badawczych w obrębie filozofii umysłu i języka. Jeszcze wyraźniej obserwujemy to zjawisko w tekstach Romana Ingardena, Bożydara Kaczmarka, Tomasza Kąkola, Michała Mazurka. Pole zakreślone pojęciami: percepcja, pamięć, język, świadomość ukazują, jak ważne jest podejmowanie problemów w obszarze znaku, znaczenia i kontekstu. Oddany do rąk czytelnika tom zawiera także artykuły Jacka Malinowskiego i Andrzeja Rychlika, które stanowią dobry przykład dynamicznego rozszerzania się obszaru badań kognitywistycznych. Podjęcie dyskusji na polu wnioskowania statystycznego, czy też ukazanie semantyki denotacyjnej w technologii informacyjnej uzmysławia nam jak daleko posunięty jest proces łączenia wiedzy nauk społecznych z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. W bieżącym numerze naszego pisma umieściliśmy także informacje o ostatnim zjeździe Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego oraz recenzję znakomitej książki Wiesława Muszyńskiego nt. Komunikacja i znaczenie. Semantyczny aspekt komunikacji, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Ilość
In Stock

KOGNITYWISTYKA I MEDIA W EDUKACJI 2007/1–2 czasopismo
978-83-7441-918-5/czasopismo/2007/238

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: