ksiazka
  • ksiazka

AZJA-PACYFIK Tom 15 (rocznik)

1643-692X/czasopismo/2012/338
31,05 zł

Niniejszy tom naszego Rocznika poświęcony jest zagadnieniu etniczności. Jest to niezwykle ważny temat, jeśli chodzi o Azję Wschodnią, w Polsce niezbyt dobrze opracowany. To przedsięwzięcie przynajmniej w niewielkim stopniu usiłuje wypełnić istniejącą lukę badawczą. Etniczność, traktowana dotychczas trochę jak gorsza siostra narodowości, zaznacza się coraz wyraźniej we współczesnym świecie jako istotna siła motoryczna na arenie wewnętrznej poszczególnych państw oraz arenie międzynarodowej.

 Od Redakcji

SPIS TREŚCI

 

Ilość

AZJA-PACYFIK Tom 15 (rocznik) czasopismo
1643-692X/czasopismo/2012/338
97 produkty/ów

4 other products in the same category: