ksiazka
  • ksiazka

KOGNITYWISTYKA I MEDIA W EDUKACJI 2001/2

83-7322-199-9/czasopismo/2001/270
31,05 zł

Prezentowana praca to specjalny numer dedykowany Profesorowi dr. hab. Romanowi Stanisławowi Ingardenowi, wybitnemu fizykowi, twórcy toruńskiej szkoły fizyki statystycznej, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Profesor Roman S. Ingarden znany jest ze swych wszechstronnych zainteresowań, wykraczających poza dziedzinę fizyki matematycznej i statystycznej, będącej przedmiotem jego profesjonalnych badań. Poza fizyką szczególne miejsce w życiu intelektualnym Profesora Romana S. Ingardena zajmuje filozofia i japonistyka. Zainteresowanie tą pierwszą wyniósł z domu rodzinnego, gdzie mógł poznawać wielkie problemy filozoficzne, które stanowiły przedmiot badań jego sławnego ojca. Niniejszy numer pisma zawiera część materiałów z ogólnopolskiej konferencji kognitywistycznej ""Przełom wieku erą poznania"", która została zorganizowana w UMK w dniach od 8 do 9 grudnia 2000 r. Żywo dyskutowano wówczas nad paradygmatem kognitywistycznym i fragmenty tej debaty znajdują się w tej książce. Materiały z tej konferencji zawiera też prawie cały blok z filozofii umysłu. Jeśli zaś chodzi o umieszczone w tym numerze komunikaty, to pochodzą one z dwu konferencji organizowanych w UMK, tj. również z II krajowej konferencji na temat technologii informacyjnej w zmieniającej się edukacji (UMK od 14 do 16 maja 2001 r.). Niektóre z prezentowanych w tym numerze artykułów podejmują zupełnie nową problematykę, nieomawianą do tej pory na łamach tego pisma. Należy do nich umieszczony w dziale ""Media a kognitywistyka"" artykuł Zenona Kozieła pt. ""Geokompozycje jako ujęcie wideografów"". Redakcja proponuje również tłumaczenia tekstów znanych na całym świecie przedstawicieli dyscyplin kognitywistycznych. W tym numerze zaproponowano tłumaczenie tekstu Stevena Pinkera pt. ""Odwrotna inżynieria psychiki"". W tym samym dziale opublikowano też artykuł młodego socjologa z UMK Tomasza Szlendaka, który na podstawie przeprowadzonego wśród studentów testu i w oparciu o założenia psychologii ewolucyjnej dyskutuje zdolność odczytywania komunikatów społecznych z fotografii. W porządku alfabetycznym działy pisma zamyka ""Sztuczna inteligencja"". Umieszczono tam artykuł debiutującego młodego autora, Sławomira Pokraki, który pisze o koncepcjach dynamicznych w badaniach nad umysłem. Jak zwykle znajdą też czytelnicy recenzje i aktualne informacje ze stałego działu ""Varia"".

Ilość
In Stock

KOGNITYWISTYKA I MEDIA W EDUKACJI 2001/2 czasopismo
83-7322-199-9/czasopismo/2001/270

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: