ksiazka
  • ksiazka

Pszenne Anioły

83-7322-918-3/Bożena Boczarska/brak danych/118
8,45 zł

[...] Niniejsza praca jest w swej istocie próbą diagnozy funkcji kształcącej uniwersytetu i z tej perspektywy dąży do zderzenia trzech punktów widzenia: profesorów, byłych studentów i pracodawców, z tego też względu jest adresowana do każdego, który pragnie sobie odpowiedzieć na pytania: czym jest, czym nie jest i czym powinno być kształcenie akademickie oraz jaka jest rola uczelni wyższej we współczesnym społeczeństwie. Każde z wymienionych środowisk ma własną wizję kształcenia uniwersyteckiego i własne oczekiwania w stosunku do uczelni. Punkt widzenia wykładowców uniwersyteckich prezentuje część dotycząca idei uniwersytetu na świecie i genezy uniwersytetu polskiego w jego obecnym kształcie. Sposób postrzegania problemu przez studenta ujawnia się w części, w której dokonuję analizy poziomu i jakości dydaktyki uniwersyteckiej z punktu widzenia absolwentów. Najtrudniej było przedstawić pogląd widzenia pracodawców. Jak do tej pory nie ukazało się dobre, przejrzyste i syntetyczne studium, które mogłoby stanowić punkt wyjścia do analiz zupełnie różnorodnych i sprzecznych wymagań przedsiębiorstw współczesnych w transformującym się społeczeństwie. Moim zdaniem najlepszą istniejącą koncepcją, próbującą w sposób kompleksowy przedstawić te wymagania jest teoria Jarla Bengtssona, którą stosuję w części poświęconej analizie sytuacji społeczno-zawodowej absolwenta i przy formułowaniu wniosków końcowych. [...]

Fragment wstępu

Ilość

Pszenne Anioły Bożena Boczarska
83-7322-918-3/Bożena Boczarska/brak danych/118
77 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: