ksiazka
  • ksiazka

Uniwersyteckie pisma studenckie w Polsce w latach 1945–1989

978-83-62558-13-1/Joanna Gomoliszek/2011/582
42,27 zł

Niniejsza publikacja jest próbą zaprezentowania całego dorobku czasopiśmienniczego studentów uniwersyteckich, opublikowanego w latach 1945-1989. Składa się z dwóch części: opisowej i katalogowej. Część opisowa została podzielona na pięć rozdziałów, w których w głównej mierze zaprezentowano ogół uniwersyteckich czasopism studenckich w układzie chronologicznym (1945-1956, 1956-1968, 1968-1981, 1981–1989). Każdy z rozdziałów omawia pisma z konkretnego okresu historycznego. Autorka, decydując się na zastosowanie właśnie takiego układu chronologicznego, chciała przede wszystkim zaakcentować rolę i znaczenie środowiska studenckiego w przełomowych okresach dziejów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W ten sposób można było zaprezentować studencki ruch czasopiśmienniczy jako zjawisko społeczne kształtujące proces dziejowy. Drugą katalogową część stanowi wykaz bibliograficzny wszystkich tytułów prasowych ujętych w pierwszej części książki.

Ilość

Uniwersyteckie pisma studenckie w Polsce w latach 1945–1989 Joanna Gomoliszek
978-83-62558-13-1/Joanna Gomoliszek/2011/582

4 inne produkty w tej samej kategorii: