ksiazka
  • ksiazka

Praktyczne implikacje teoretycznych założeń wiecznego pokoju Immanuela Kanta w dobie globalizacji

978-83-7441-894-2/Sebastian Żukowski/2008/94
14,49 zł

Z przekonaniem należy wskazać, że podjęty problem jest nośny poznawczo z punktu widzenia kształtowania się współczesnego ładu międzynarodowego; zwraca się uwagę na przewartościowania dokonujące się w czasie na rzeczywistość postrzeganą w kategoriach myślenia oświeceniowego oraz tzw. postponowoczesnego. Zauważa się rolę „pokoju"" w warunkach powstającego jednocześnie porządku globalnego oraz dywersyfikującego życie kulturowo-cywilizacyjne. [...] Jest to właściwie wykonane studium z punktu widzenia wiązania kategorii poznania stosunków międzynarodowych oraz wiedzy o pokoju zawartej w myśli filozoficznej Immanuela Kanta.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Chodubskiego

Oceniana praca ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii, filozofii, ale także historii i prawa. Jest to jeden z wielu jej walorów, zasługujących na podkreślenie tym bardziej, że autor umiejętnie przeplata powyższe aspekty, tworząc z nich ciekawą i wartościową syntezę. Nie jest to zadanie łatwe, szczególnie ze względu na złożoność i wielowątkowość podjętego tematu. [...] Autora charakteryzuje umiejętność logicznego kojarzenia pojęć i faktów. Swobodnie porusza się on w omawianym temacie. Narracja wzbogacona jest licznymi pytaniami badawczymi, na które autor stara się udzielić odpowiedzi.

Z recenzji dr. hab. Sebastiana Wojciechowskiego, prof. UAM

Ilość

Praktyczne implikacje teoretycznych założeń wiecznego pokoju Immanuela Kanta w dobie globalizacji Sebastian Żukowski
978-83-7441-894-2/Sebastian Żukowski/2008/94

4 other products in the same category: