ksiazka
  • ksiazka

Finansowanie polityki w Polsce na tle Europejskim

978-83-7441-911-6/(red.) Marek Chmaj/2008/236
31,40 zł

Problem finansowania polityki jest coraz bardziej istotny, zwłaszcza w kontekście wprowadzenia do Konstytucji RP z 1997 r. zasady jawności finansowania partii politycznych oraz obywatelskiego prawa do informacji. Ważną rolę odgrywają rozwiązania przyjęte w innych państwach UE, które mogą wskazywać na zakres koniecznych zmian w prawie polskim zmierzających do urzeczywistnienia idei państwa transparentnego.

Niniejsze opracowanie otwiera rozdział poświęcony marketingowi politycznemu oraz kwestiom wzrostu wydatków na kampanie polityczne. Następnie zostały opisane: jawność i źródła finansowania polityki, finansowanie kampanii wyborczych do parlamentu, samorządu terytorialnego oraz kampanii prezydenckich, struktura wydatków podczas kampanii wyborczych, finansowanie partii politycznych, nadzór i kontrola państwa nad finansowaniem polityki oraz patologie w finansowaniu polityki.

Ilość

Finansowanie polityki w Polsce na tle Europejskim (red.) Marek Chmaj
978-83-7441-911-6/(red.) Marek Chmaj/2008/236
77 produkty/ów

4 inne produkty w tej samej kategorii: