ksiazka
  • ksiazka

Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej

83-7322-680-X/(red.) Bogdan Doleżych, Piotr Łaszczyca/brak danyc
30,19 zł

   Celem autorów podręcznika "Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej" było napisanie książki adresowanej  do studentów kierunków pedagogicznych i psychologii, w tym także do studentów studiów wieczorowych i zaocznych. Uwzględniono zatem specyficzne trudności, przed jakimi jest postawiony student:

- ograniczona do minimum liczba godzin wykładów i ćwiczeń przeznaczonych na przedmiot,

- konieczność samodzielnej pracy z podręcznikiem i często występujące trudności w dotarciu do piśmiennictwa uzupełniającego,

- rozmaitość realizowanych w ubiegłych latach programów szkolnych oraz znaczna dezaktualizacja zdobytej w szkole wiedzy z zakresu biologii i higieny, pogłębiona nieuniknionym zapomnieniem znacznych części materiału, szczególnie istotna w przypadku studentów studiów wieczorowych i zaocznych.

   Ponadto autorzy uwzględnili fakt, iż student pedagogiki i psychologii będzie szukał w skrypcie przede wszystkim takich informacji, które są mu bezpośredni potrzebne. Z założenia zatem nie jest to obszerne kompendium biologii, propedeutyki medycyny i higieny, ale - mimo kilkuset stron - ściśle sprofilowany podręcznik, zawierający tylko wyselekcjonowaną wiedzę. Umożliwi to przygotowanie się do zajęć przedmiotu " Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania " i zdanie egzaminu, gdyż podręcznik ten uwzględnia wszystkie treści programowe, objęte obowiązującymi standardami. Z drugiej strony niniejszy podręcznik może służyć jako źródło użytecznych informacji, które z uwagi na ich rozproszenie w obszernej literaturze z zakresu biologii, auksologii, medycyny i higieny z ergonomią, są dla przeciętnego pedagoga i psychologa trudno dostępne. 

Ilość
In Stock

Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej (red.) Bogdan Doleżych, Piotr Łaszczyca

83-7322-680-X/(red.) Bogdan Doleżych, Piotr Łaszczyca/brak danyc

Specyficzne kody

4 innych produktów w tej samej kategorii: