DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

Azja u progu XXI wieku

978-83-7441-835-5/(red.) Marek Jeziński, Marcin Lisiecki/2007/290
30,19 zł
Od redaktorów

Wraz z końcem XX wieku kraje Azji, zwłaszcza społeczeństwa Dalekiego Wschodu, weszły w fazę dynamicznego rozwoju, znaczonego sukcesami ekonomicznymi. Dynamice tej towarzyszyła niezmiennie refleksja nad tożsamością kulturową danego narodu i poczucie odrębności wobec cywilizacji Zachodu, charakterystyczne dla Azji od wieków. Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika, jest zbiorem artykułów prezentujących problematykę szeroko pojętych kultur azjatyckich i ich funkcjonowania u progu XXI wieku. W tomie znaleźć można studia dotyczące zarówno Azji i kultury zamieszkujących ją społeczeństw, jak i recepcji kulturowej azjatyckiego dziedzictwa w krajach Zachodu. Kwestie przemian kulturowych, modernizacji systemu, konflikty etniczne, aktywność na arenie międzynarodowej, religijne podstawy ducho¬wości Azjatów to - jak się wydaje - kluczowe wątki obecne we współczesnej dyskusji na temat rozwoju azjatyckich systemów polityczno-kulturowych. Wątki te stanowią także główne zainteresowanie Autorów obecnych w niniejszej publikacji.

Prezentowana książka składa się z trzech części, zawierających artykuły na temat filozofii, polityki oraz kultury społeczeństw azjatyckich. Wprowadzeniem do problematyki i zakreśleniem płaszczyzny badań nad wielo- i interkulturowością jest artykuł Marka Szulakiewicza. W artykułach pierwszej części książki zamieszczone są studia poświęcone religiom Chin (praca Krzysztofa Kosiora; prezentacji filozofii Nagardżuny (artykuł Rafała Michalskiego; populistycznemu wymiarowi etyki Mahatmy Gandhiego (o czym pisze Sławomir Drelich) oraz wschodnim wątkom technognostycyzmu (praca Marka Bednarza).

W części drugiej publikacji zakres tematyczny odnosi się do kwestii transformacji systemowej Japonii (artykuł Elżbiety Kostowskiej; demokratyzacji Chin (studium Piotra Furmańskiego; dyskusji wokół kondycji uniwersytetu w Chinach (praca Wojciecha Jakóbca; związków polityki Chin z Pakistanem (artykuł Dariusza Czywilisa; konfliktów etnicznych na Zakaukaziu (o czym pisze Olga Pliszczyńska; ewolucji polityki narodowej współczesnego postsowieckiego Kazachstanu (artykuł Macieja Wyrwy; konfliktów politycznych w Rosji (studium Małgorzaty Marianowskiej). Ważnym wątkiem obecnym w tej części publikacji są analizy dotyczące procesów akulturacyjnych - historycznych losów diaspor azjatyckich w Europie (Tomasz Marciniak o Ormianach) oraz wpływów kulturowych jako wyniku kontaktów Azjatów z Europejczykami (Małgorzata Myśliwiec o muzułmańskich wpływach w Hiszpanii).

W trzeciej części książki zawarto artykuły dotyczące zjawisk kulturowych, obejmujące zagadnienia literaturoznawcze, poruszające fotografię oraz sztuki plastyczne. Sięgnięto tu do wątków krytyczno-literackich obecnych we współczesnej prozie kręgu euroatlantyckiego, która krytycznie odzwierciedla problematykę mniejszości etnicznych w Europie i Stanach Zjednoczonych (studia Edyty Lorek-Jezińskiej, Anny Branach-Kallas i Katarzyny Więckowskiej; mówi o wpływie wojny na twórczość palestyńskiej artyski Mony Hatoum (praca Magdaleny Foremnik; ikonografii tybetańskiej (artykuł Katarzyny Lewandowskiej-Michalskiej) oraz prac japońskiego fotografika Nobuyoshiego Arakiego (o czym pisze Marcin Lisiecki).

Zasadniczym celem Redaktorów niniejszej książki było zebranie artykułów poświęconych szerokiemu spektrum życia społecznego i politycznego Azji u progu XXI wieku. Różnorodność tematyki podjętej w publikacjach (zgrupowanych w częściach dotyczących filozofii, polityki i kultury) pozwala na wielowymiarowe opisanie problematyki i włączenie się do dyskusji na temat transformacji społeczeństw azjatyckich w kontekście dynamicznych przemian kulturowych i politycznych współczesnego świata.

Marek Jeziński
Marcin Lisiecki

Ilość

Azja u progu XXI wieku (red.) Marek Jeziński, Marcin Lisiecki
978-83-7441-835-5/(red.) Marek Jeziński, Marcin Lisiecki/2007/290

4 other products in the same category: