ksiazka
  • ksiazka

Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze – część 1

83-7322-267-7/Janusz Gajda/brak danych/237
£6.50

Niniejszy podręcznik służy realizacji przedmiotu o tej nazwie, prowadzonemu na wielu kierunkach studiów, a zwłaszcza na pedagogice. Stanowi on podbudowę dla całego bloku przedmiotów dotyczących zagadnień kultury, jak: socjologia kultury, teoretyczne podstawy animacji kulturalnej, teoretyczne podstawy menadżeryzmu w kulturze, reklama w kulturze, polityka kulturalna, edukacja medialna. Przedłożony podręcznik w jego nowym wydaniu pod głównym tytułem Antropologia kultury jest poszerzoną wersją skryptu akademickiego: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, wydanego w 1989 roku w Uniwesytecie Marii Curie-Skłodowskiej, następnie kilkakrotnie wznawianego. Pierwsza część to zwięzłe kompendium wiedzy dotyczącej treści i zakresu pojęcia kultura, wyjaśniające podstawowe pojęcia omawiające wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury, tradycji i dorobku w rozwoju kultury oraz jej roli w życiu człowieka i narodów. Druga część to wybór fragmentów tekstów ważkich poznawczo, zestawionych na zasadzie komplementarnej do I części podrecznika. Całość kończy bibliografia przedmiotu.

 

Quantity
In Stock

Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze – część 1 Janusz Gajda
83-7322-267-7/Janusz Gajda/brak danych/237

Specific References

4 other products in the same category: