DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

Poradnictwo wolontariackie

978-83-7780-982-2/Agnieszka Piasecka/2014/382
zł38.64

Poradnictwo wolontariackie to książka o poradnictwie intuicyjnym, nieformalnym, autonomicznym i zdecentralizowanym, wdrażanym w rzeczywistości ponowoczesnej. Dalekie od profesjonalizacji i stosowania rozwiązań systemowych poradnictwo wolontariackie stawia na rolę przypadku, nieoczekiwanych zmian i niespodziewanych wydarzeń. Traktuje wolontariat jako dawanie szansy i wskazywanie możliwości alternatywnego funkcjonowania na rynku pracy i w szeroko rozumianej rzeczywistości społecznej. Jest implementowane przez osoby związane z wolontariatem, pełniące rolę wolontariuszy, współpracujące z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz udzielające porad w zakresie aktywności prospołecznej z uwagi na własną identyfikację z tymi przedsięwzięciami i zdobyte w tym zakresie doświadczenia osobiste.
Książka składa się z trzech części. W pierwszej dokonano charakterystyki rynku pracy i relacji społecznych w ponowoczesności, opisano przemiany w relacjach międzyludzkich oraz wymogi stawiane jednostce przez współczesność. Przybliżono historyczne konteksty rozwoju wolontariatu, wplatając tę aktywność w obecnie propagowaną ideę edukacji pozaformalnej i nieformalnej oraz odnajdując miejsce dla wolontariatu w poradnictwie czasu ponowoczesności. Opisano wyzwania, jakie przed poradnictwem stawia ponowoczesność i legislatywy unijne, jasno artykułując, iż poradnictwo wolontariackie wymyka się znanemu powszechnie systemowi orientacji i poradnictwa zawodowego. Część druga ilustruje możliwości czerpania z wolontariatu na różnych etapach życia człowieka. Scharakteryzowano w niej wolontariat z perspektywy różnych kategorii wiekowych: dzieci, młodzieży szkolnej, młodych-dorosłych, osób dojrzałych i seniorów. Sięgnięto także po przedstawicieli grup wykluczonych społecznie. Część trzecia stanowi konfrontację wymagań stawianych poradnictwu i oczekiwań względem wolontariatu, także tych związanych z wdrażaniem Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji. Ułatwia wprowadzenie jednostki do organizacji, poprzez m.in. opis metod oceny kompetencji potencjalnych wolontariuszy oraz bogaty zestaw narzędzi do walidowania kompetencji, możliwych do wykorzystania w praktyce – zarówno przez potencjalnych wolontariuszy, jak i organizacje chcące rozpocząć z nimi współpracę.
Poradnictwo wolontariackie popularyzuje pogląd, iż wolontariat może stać się jednym z wielu celów jednostki albo drogą do osiągnięcia nowych celów, które wyłonią się w toku działalności człowieka i podczas poznawania przez niego wielu szans, które może wybrać, w zależności od tego, na ile są obecnie atrakcyjne i wpisują się w jego potrzeby...
 

Quantity
In Stock

Poradnictwo wolontariackie Agnieszka Piasecka
978-83-7780-982-2/Agnieszka Piasecka/2014/382

Specific References

4 other products in the same category: