DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

ksiazka
  • ksiazka

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 I-10 IV 2010 TOM VII

978-83-7611-893-2/Bp Tadeusz Płoski/2010/631
PLN84.53

 

VII tom nauczania pasterskiego Biskupa Polowego Wojska Polskiego obejmuje siedemdziesiąt jeden kazań gen. broni Tadeusza Płoskiego, w tym sześćdziesiąt dziewięć wygłoszonych od 1 stycznia do 9 kwietnia 2010 r. oraz dwa kazania przygotowane, ale nie wygłoszone. Jedno zostało opracowane przez Ordynariusza Wojskowego na 70 r. zbrodni katyńskiej i miało być wygłoszone w Katyniu 10 kwietnia 2010 r. Niestety z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego, śmierci osób wchodzących w skład delegacji, w tym biskupa Tadeusza Płoskiego uroczystość nie odbyła się w zaplanowanym kształcie. Kazanie katyńskie zostało zaś rozpowszechnione przez środki masowego przekazu i zostało odczytane podczas wielu uroczystości katyńskich w całym kraju, które odbyły się po tragicznej smoleńskiej katastrofie. Ordynariusz Tadeusz Płoski przygotował także kazanie na 600 rocznicę bitwy pod Grunwaldem, która to rocznica przypadała 14 lipca 2010 r. Decyzja o druku tego kazania zapadła 6 kwietnia 2010 r., a więc na kilka dni przed wylotem do Katynia. Numeracja kazań tomu VII stanowi kontynuację numeracji tomu I-VI. Tom VI kończy się kazaniem o numerze 929. Tom VII rozpoczyna się homilią o numerze 930 wygłoszonym przez Księdza Biskupa 1 stycznia 2010 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, zaś kończy się kazaniem o numerze 1000, przygotowanym, jak to wyżej wspomniano, na uroczystości grunwaldzkie. Podstawą do opracowania redakcyjnego były teksty kazań zamieszczone na portalu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (http://www.ordynariat.pl). Wszystkie kazania posiadają tytuły nadane przez ich autora. W tzw. „metryce” każdego z nich umieszczono miejsce i datę wygłoszenia, okoliczność czy też okazję nauczania pasterskiego oraz miejsce posługi pasterskiej.

                                                                      Ks. płk dr Zbigniew KĘPA
 

Quantity

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 I-10 IV 2010 TOM VII Bp Tadeusz Płoski
978-83-7611-893-2/Bp Tadeusz Płoski/2010/631

4 inne produkty w tej samej kategorii: