ksiazka
  • ksiazka

Sacrum czasoprzestrzeni

978-83-7780-259-5/Henryk Nadrowski/2012/803
zł60.38

Człowiek każdego czasu odczuwa z jednej strony potrzebę i głód nieskończoności i świętości, a z drugiej zaś – swoiste nienasycenie. Zwarcie lub symbioza tych dwu postaw zależy przede wszystkim od kondycji człowieka i jego natury i duchowości. Interdyscyplinarny dialog Kościoła i świata sztuki jest pewnym procesem, czymś ustawicznym i choć przybierał różne fazy, a nawet ulegał osłabieniu, to btrwać będzie zawsze. Wymaga jednak wysiłku intelektualnego i artystycznego każdej ze stron, w poszukiwaniu głębi prawdy i kunsztu piękna.
Omawiana tu problematyka dotyczy zawsze relacji między trzema pojęciami, których zakres i interpretacja są nieostre: człowiek, język, sacrum. Jest to szczególnie ważne właśnie teraz, gdy, bardziej niż kiedykolwiek, następuje zderzenie kultur, cywilizacji i wartości, co jest charakterystycznym przejawem życia współczesnego społeczeństwa, jego samorealizacji w zsekularyzowanym i liberalnym świecie [...] oraz narastającej globalizacji chrześcijaństwa, niezwiązanego z terytorium i pozbawionego centrum.
Fundamentalne pytanie o możliwości sacrum w sztuce dotyczy zarówno przedmiotu intencjonalnego, jak i fenomenu idei sacrum. Innymi słowy, pytamy o metafizykę sacrum, zarówno w przestrzeni kościelnej, jak i w obrazie czy innych doświadczeniach religijnych, które dotykają świata nadprzyrodzonego, a jednocześnie podpadają pod zmysły, pobudzają wyobraźnię oraz pozostają materialnym znakiem rzeczywistości duchowej. Można więc powiedzieć, że dotykamy tu takiej harmonijnej syntezy, która w pełni może być zrozumiana jedynie w świetle teologii.
Zwracam uwagę na rewitalizację, rewaloryzację, reintegrację oraz desakralizację naszych kościołów. Mocno akcentuję ideę odpowiedniości i stosowności, czyli accomodata renovatio, a zarazem jestem przeciwny kształtowaniu idei czy praktyki tzw. idealnego kościoła posoborowego. W tym miejscu mocno akcentuję aspekt osobowy: znaczenie odpowiedniego przygotowania, a raczej formacji świeckich i duchownych, którzy potrafią uszanować zarówno dziedzictwo pokoleń, jak i wykazać się inwencją twórczą. Ciągle trzeba pamiętać, że także w tej dziedzinie ważna jest nova et vetera.

Fragment Wstępu

 

 

STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI

 

CONTENTS

 

CONTENU

INHALTSVERZEICHNIS

 

Summary

Résumé

Zusammenfassung

 

Quantity
In Stock

Sacrum czasoprzestrzeni Henryk Nadrowski
978-83-7780-259-5/Henryk Nadrowski/2012/803

Specific References

4 other products in the same category: