ksiazka
  • ksiazka

Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000

83-7441-041-8/Rafał Glajcar/brak danych/371
PLN32.60

[…] Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza porównawcza funkcjonowania instytucji prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000. Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których warto podjąć próbę porównania kompetencji, roli, pozycji ustrojowej oraz praktycznej strony funkcjonowania głów państw we wspomnianych wyżej krajach. […] […] Praca niniejsza ma na celu wyjaśnienie konstytucyjnych, społecznych i politycznych czynników kształtujących mechanizm sprawowania władzy prezydenckiej w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000. Powinno to ułatwić znalezienie podobieństw i różnic w konstrukcji normatywnej urzędu prezydenta w tych państwach, a także w sferze praktyki ustrojowej. […]

fragment wstępu

 

 

 
Quantity
Out of stock

Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000 Rafał Glajcar
83-7441-041-8/Rafał Glajcar/brak danych/371

4 inne produkty w tej samej kategorii: