ksiazka
  • ksiazka

Od starej do nowej Europy? Kierunki integracji europejskiej

83-89886-04-9/red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna M
zł26.57

Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest już trzecią z kolei z serii Problemy współczesnego świata. Dwie pierwsze: Zrozumieć politykę oraz Globalizacja-Integracja-Transformacja spotkały się z dużym zainteresowaniem czytelników. Niniejsza książka jest poświecona przemianom zachodzącym w Unii Europejskiej, a w mniejszym stopniu jej relacjom z otoczeniem zewnętrznym. Artykuły łącznie aż 15 autorów dotyczą przede wszystkim problemów i wyzwań, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska. Przystąpienie 10 nowych państw - w większości z Europy Środkowej i Wschodniej - wywołało nowe napięcia i nowe wyzwania. Autorzy zajęli się przedstawieniem najważniejszych z nich. Poznański uczony Marek Żyromski przedstawił najważniejsze szanse i zagrożenia wynikające dla procesu kształtowania się politycznej tożsamości Europy. Kilku autorów zajęło się nowymi zadaniami UE w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Innymi zagadnieniami były kwestie miejsca referendum w systemie podejmowania decyzji, regulacje wyborcze dotyczące procesów kreacji Parlamentu Europejskiego oraz rozumienia kategorii obywatelstwa UE.

Quantity
In Stock

Od starej do nowej Europy? Kierunki integracji europejskiej red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska
83-89886-04-9/red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna M

Specific References

4 other products in the same category: