Status prawny klubów i kół parlamentarnych w Sejmie RP

978-83-8019-175-4/Mariusz Antoni Kamiński /2015/120
PLN16.91

 

Głównym celem książki jest analiza statusu prawnego klubów i kół parlamentarnych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej na tle porównawczym parlamentów państw europejskich. Praca zawiera liczne odniesienia do obowiązujących rozwiązań prawnych i praktyki ustrojowej. Autor prezentuje frakcje parlamentarne jako bezpośrednią reprezentację partii politycznych w organach władzy ustawodawczej oraz analizuje złożone relacje na linii klub parlamentarny–partia polityczna. Ponadto w książce poruszonych jest wiele zagadnień z zakresu praktyki parlamentarnej oraz zwyczaju sejmowego, przy omawianiu których autor bazuje na praktycznej wiedzy doświadczonych parlamentarzystów oraz własnym doświadczeniu zdobytym w trakcie działalności poselskiej podczas VI i VII kadencji Sejmu RP.

 

 

SPIS TREŚCI

 

     

Quantity

Status prawny klubów i kół parlamentarnych w Sejmie RP Mariusz Antoni Kamiński
978-83-8019-175-4/Mariusz Antoni Kamiński /2015/120

4 other products in the same category: