ksiazka
  • ksiazka

Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych

978-83-8019-194-5/(red.) Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski/2015/251
PLN36.23

 

(...) najistotniejszym atutem książki pozostaje z pewnością poziom merytoryczny zamieszczonych w niej tekstów. Wszystkie zgromadzone w zbiorze opracowania są napisane z prawdziwym znawstwem tematu, przy wykorzystaniu bogatego materiału źródłowego (...). Autorzy bardzo dobrze wyważyli proporcję między konieczną warstwą deskrypcji a niezbędną w każdej pracy naukowej warstwą analityczną. Z pewnością duża w tym zasługa Redaktorów Naukowych, tj. prof. Andrzeja Bisztygi i dra Piotra B. Zientarskiego, którzy - jak można mniemać - narzucili odpowiedni rygor poszczególnym Autorom.

(...) książka jest z pewnością pracą wartościową, ważną i aktualną. Zebrane w tomie teksty prezentują bardzo dobre rozeznanie podejmowanych zagadnień oraz - co należy szczególnie podkreślić - formułują ciekawe wnioski i uwagi de lege ferenda, które mogą mieć odniesienie zarówno do Polski, jak i Kazachstanu (a uogólniając - również do innych systemów politycznych). Publikacja wpisuje się także w bogate i mające już swoją historię badania obszarów poradzieckich, dla których Kazachstan z racji osobliwości ustrojowych, wieloetniczności i specyfiki społeczno - politycznej jest niesłychanie wdzięcznym tematem.

 

                          Z recenzji dr hab. Jarosława Szymanka, prof. UW

 

 

SPIS TREŚCI

??????????

 

  

 

 

Quantity

Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych (red.) Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski
978-83-8019-194-5/(red.) Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski/2015/251

4 inne produkty w tej samej kategorii: