ksiazka
  • ksiazka

Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego. Casus Polski

978-83-7780-802-3/Jerzy Sielski/2013/306
PLN38.64

Celem głównym publikacji było zaprezentowanie pewnego ujęcia przywództwa, od dwóch stron: zasięgu wpływu i siły wpływu. Teorie według nas mają zapanować nad chaotyczną pragmatyką polityczną dotyczącą kwestii przywództwa. Przedstawione w tej pracy koncepcje  promują określone uporządkowanie bardzo trudnej materii politologicznej, jaką jest przywództwo polityczne. Nasze ujęcie ma przede wszystkim podejście politologiczne, oczywiście czerpie też pewne wątki z innych obszarów pokrewnych z politologią, takich jak socjologia, psychologia czy historia polityczna XX wieku.

 

Fragment Wstępu

Quantity

Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego. Casus Polski Jerzy Sielski
978-83-7780-802-3/Jerzy Sielski/2013/306
90 Items

4 other products in the same category: