ksiazka
  • ksiazka

Demokratyczna modernizacja sfery publicznej

978-83-7780-470-4/(red.) Konstanty Adam Wojtaszczyk, Andżelika M
zł36.23

Prezentowany tom jest cennym wkładem w refleksję zarówno nad uwarunkowaniami normatywnymi demokracji w Polsce, rozwiązaniami praktycznymi w kraju i poza jego granicami, jak i rozważaniami w kontekście amerykańskiej myśli politycznej. Zaprezentowane refleksje są o tyle cenne, iż powodują, że książka staje się interdyscyplinarna, do czego przyczyniają się nie tylko podejmowane rozważania, ale także specjaliści z kręgu takich dyscyplin naukowych, jak: politologia, socjologia czy prawo. Tak więc zarówno Autorzy, jak i podejmowana przez nich problematyka sprawiają, iż publikacja ma charakter wielopłaszczyznowy i interdyscyplinarny. Tym samym podjęta w niej zostaje nie tylko refleksja nad demokracją w Polsce na tle rozwiązań globalnych, ale także nad uwarunkowaniami prawnymi tych rozwiązań, ich odbiorem społecznym. Warto także podkreślić, obok złożoności podjętego problemu, śmiałość i precyzję podejmowanych przez Autorów wywodów, a także, co bardzo cenne, obiektywizm i nieuleganie ideologiczno-empirycznym uprzedzeniom.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Danuty Karnowskiej

SPIS TREŚCI 

 

Quantity
In Stock

Demokratyczna modernizacja sfery publicznej (red.) Konstanty Adam Wojtaszczyk, Andżelika Mirska
978-83-7780-470-4/(red.) Konstanty Adam Wojtaszczyk, Andżelika M

Specific References

4 other products in the same category: