ksiazka
  • ksiazka

Sprawiedliwość społeczna w dyskursie polskiej zmiany systemowej

978-83-7780-161-1/Artur Laska/2011/355
PLN36.23

Praca stanowi przekonujące i oryginalne studium uwarunkowań polskich przekształceń systemowych. Jej atutem jest koncentracja nie tyle na wymiarze instytucjonalnym procesu politycznego – co w polskiej politologii znajduje dość szerokie zastosowanie – ale na aksjologii zmian. Jest to więc interesujący przyczynek poszerzający wiedzę na temat interpretacji idei sprawiedliwości społecznej w okresie zmiany systemowej. Autor wykazuje umiejętność prowadzenia analizy naukowej w oparciu o przekonujący warsztat badawczy. Udowadnia dużą erudycję i uwzględnia szerokie spektrum opinii i analiz autorów reprezentujących różnorodne dziedziny nauk społecznych, różne nurty filozoficzne i opcje polityczne. Owa interdyscyplinarna optyka idzie jednak w parze z metodologiczną dyscypliną. Warto również podkreślić wysoki poziom języka wywodu [...]. Co ważne, nie ogranicza on docelowej grupy czytelników książki. Można założyć, że skierowana jest ona do szerokich grup zarówno badaczy, jak i praktyków polityki, ale przede wszystkim obywateli zainteresowanych problematyką transformacji ustrojowej. Jako lektura uzupełniająca może pełnić istotną funkcję w procesie dydaktycznym na studiach politologicznych.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Wojtasa

SPIS TREŚCI

 

Quantity

Sprawiedliwość społeczna w dyskursie polskiej zmiany systemowej Artur Laska
978-83-7780-161-1/Artur Laska/2011/355
84 Items

4 inne produkty w tej samej kategorii: