DŁUŻSZA REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Szanowni Państwo,

W związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa czas realizacji części zamówień w naszej księgarni może ulec wydłużeniu. Za powstałe trudności uprzejmie przepraszamy.

Duchowieństwo katolickie w życiu Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku

978-83-7611-999-1/Karolina Stojek-Sawicka/2011/448
zł42.26

Podejmując próbę ukazania dziejów Kościoła katolickiego na tle historii społeczeństw od strony praktycznej, niniejsza praca w sposób zdecydowany odcina się od wcześniejszych socjograficznych i statystycznych ujęć tej problematyki, w centrum swej refleksji i przedstawianej wizji świata umieszczając jednostkę ludzką w całej różnorodności prezentowanych przez nią postaw i przekonań, w kontekście mnóstwa rozmaitych perspektyw postrzegania przez nią otaczającej rzeczywistości. Przyjęcie punktu widzenia konkretnego człowieka i nieustanna jego konfrontacja z idealnym wizerunkiem anonimowej i abstrakcyjnej grupy duchownych ma na celu ukazanie interesującego nas tutaj fragmentu historii społecznej w takim kształcie, w jakim była ona dana jej podmiotom we własnym ich pojęciu lub była tworzona w ich indywidualnym doświadczeniu. Pewne ogólne i powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego między środowiskiem duchowieństwa a kręgiem świeckich były kształtowane rozmaicie w zależności od sposobu myślenia, systemu wartości, zespołu wyobrażeń o świecie oraz poziomu wiedzy i bezpośredniego doświadczenia poszczególnych jednostek czy całych zbiorowości.

Ze Wstępu
Quantity
In Stock

Duchowieństwo katolickie w życiu Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku Karolina Stojek-Sawicka
978-83-7611-999-1/Karolina Stojek-Sawicka/2011/448

Specific References

4 other products in the same category: