ksiazka
  • ksiazka

Rządy Rzeczpospolitej Polskiej (1989-2005)

978-83-7441-821-8/Krystyna Leszczyńska/2007/664
PLN39.85

Monografia stanowi analizę gabinetów działających w Polsce w latach 1989-2005. W ten sposób otrzymujemy wnikliwe omówienie problematyki ich składu, organizacji i funkcjonowania, tym samym obraz przemian w III Rzeczypospolitej. Autorka przygotowując omawianą monografię dokonała iście benedyktyńskięj pracy, włożyła wiele wysiłku w zbadanie dokumentów prawnych dotyczących Rady Ministrów, różnych dokumentów i materiałów, a także literatury. Praca zawiera nie tylko rozważania Autorki, jej informacje i oceny oraz wnioski, ale również bardzo cenne aneksy. Wszystko to budzi uznanie dla wykonanej pracy i szacunek z uwagi na sumienność pracy oraz cenne wyniki tych badań. Niniejsza książka stanowi niewątpliwie nieocenioną pomoc dla wszystkich interesujących się problematyką ustrojową III Rzeczypospolitej, a szczególnie dla osób przygotowujących rozprawy habilitacyjne, doktorskie jak i magisterskie oraz dyplomowe.

fragment recenzji prof. dr. hab. Wiesława Skrzydło

Quantity

Rządy Rzeczpospolitej Polskiej (1989-2005) Krystyna Leszczyńska
978-83-7441-821-8/Krystyna Leszczyńska/2007/664
76 Items

4 inne produkty w tej samej kategorii: