Przedziwnia. Ballada o Genku

978-83-8019-125-9/Janusz Andrzejczak/2015/121
PLN14.49

U źródeł twórczości poetyckiej Janusza Andrzejczaka stoi czułość dla niezliczonych form widzialnego świata. Człowiek jest tu zanurzony w przyrodzie i przyrodę kontempluje. Poezja podejmuje próbę przełożenia jej niewysławialności na wyrazy ludzkiego języka, konfrontuje ją z rzeczywistością kultury – obrazów, rytmów, dźwięków. Niekiedy przez płynące harmonijnie frazy prześwieca trudna polska historia, niekiedy błyska metafizyczna zaduma, pytanie o sens ziemskich spraw i porządków. Janusz Andrzejczak jest, jak się zdaje, zwolennikiem literackiej tradycji – nie eksperymentuje nadmiernie (przejawia – za Leśmianem – wyraźną skłonnosc do neologizmu, semantycznej migotliwości, gry znaczeniami; sięga po sprawdzone wzorce literackie, po miary wierszowe chcące oddać niezbywalny rytm tego, co istnieje. Ceni najprostsze wzruszenia i aksjologiczną jednoznaczność.

Przemysław Dakowicz

 

Quantity

Przedziwnia. Ballada o Genku Janusz Andrzejczak
978-83-8019-125-9/Janusz Andrzejczak/2015/121
99 Items

4 inne produkty w tej samej kategorii: