Umiejętności informacyjne gimnazjalistów

978-83-7780-456-8/Małgorzata Skibińska/2012/292
$9.29

Celem głównym niniejszej pracy było wyjaśnienie używanego pojęcia umiejętności informacyjne, którego rozumienie opierało się bardziej na intuicji niż świadomości definicyjnej tego terminu. Cel diagnostyczny pracy stanowiła próba określenia poziomu umiejętności informacyjnych tworzących kompetencję informacyjną absolwentów gimnazjum w wyniku realizacji celów i treści nauczania informatyki (technologii informacyjnej) zawartych w podstawie programowej dla gimnazjum. Cel poznawczy pracy to zbadanie aktualności celów i treści nauczania informatyki (technologii informacyjnej) zawartych w „starej” podstawie programowej dla gimnazjum w porównaniu do faktycznych umiejętności informacyjnych absolwentów gimnazjum.

 

Quantity

Umiejętności informacyjne gimnazjalistów Małgorzata Skibińska
978-83-7780-456-8/Małgorzata Skibińska/2012/292

4 inne produkty w tej samej kategorii: