W walce o znaczeń przywracanie. Wolność i godność w nauce społecznej Jana Pawła II wobec międzynarodowych systemów ochrony praw

978-83-62558-84-1/Arkadiusz Fordoński/2013/191
zł26.56

W walce o znaczeń przywracanie to publikacja przybliżająca zarówno wizję praw człowieka w nauce Jana Pawła II, jak i jego krytykę ewolucji współczesnych systemów praw człowieka. Wychodząc od przybliżenia ścieżki rozwoju myśli Ojca Świętego oraz idei praw człowieka, autor wskazuje na genetyczne podobieństwa i różnice między oboma porządkami myślowymi. Przedstawia ponadto sposób rozumienia podstawowych dla praw człowieka kategorii wolności i godności w nauce Papieża Polaka i prawie międzynarodowym. Wskazuje przy tym na płaszczyzny sporu wyłaniającego się między przesiąkniętą duchem relatywizmu trzecią falą praw człowieka a katolicyzmem. Monografia zawiera także refleksje nad możliwością stosowania nauki Jana Pawła II w procesie wykładni aktów praw człowieka przez sądownictwo międzynarodowe.

Quantity
In Stock

W walce o znaczeń przywracanie. Wolność i godność w nauce społecznej Jana Pawła II wobec międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka Arkadiusz Fordoński
978-83-62558-84-1/Arkadiusz Fordoński/2013/191

Specific References

4 other products in the same category: