ksiazka
  • ksiazka

O boskości Jezusa – słów kilka

83-7174-177-4/Ks. Kazimierz Pierzchała/brak danych/89
zł12.08

Na przestrzeni wieków różne systemy filozoficzne, posługując się różnymi metodami, próbowały zgłębić prawdę o Bogu, świecie i człowieku. Podobny cel stawia sobie pośrednio również apologetyka, prowadząc badania nad wartością normatywną chrystianizmu. Apologetyka bowiem, zajmując się chrystianizmem z punktu widzenia aksjologicznego, dąży ostatecznie do stwierdzenia, czy chrystianizm ma u swych podstaw fakt objawienia nadnaturalnego dokonanego w osobie Jezusa z Nazaretu, a tym samym wartość boską, czyli normatywną. Praca ta posiada pewną cechę oryginalności, która polega nie tyle na charakterystyce apologii własnej Jezusa z Nazaretu w ujęciu Ks. prof. Wincentego Kwiatkowskiego, ile raczej na podziale apologii ze względu na rodzaj wartości chrystianizmu, których one bronią, według klucza odpowiadającego metodom badań w apologetyce. Zadaniem niniejszej pracy jest ukazanie przedmiotu badań apologetyki totalnej, tj. apologii własnej Jezusa z Nazaretu, w takim ujęciu, jakie nadał jej twórca tej apologetyki Ks. prof. Wincenty Kwiatkowski, w swym dziele „Apologetyka totalna”.

 

 

Quantity
In Stock

O boskości Jezusa – słów kilka Ks. Kazimierz Pierzchała
83-7174-177-4/Ks. Kazimierz Pierzchała/brak danych/89

Specific References

4 other products in the same category: