ksiazka
  • ksiazka

Ogłoszenie jako akt mowy i gatunek tekstu Studium z semantyki i składni

978-83-89588-81-4/Mariola Wołk/2007/245
zł24.15

[…] praca Marioli Wołk reprezentuje wysoki poziom naukowy, została przygotowana solidnie, z ogromną wnikliwością. Ma klarowną kompozycję, prezentuje spójny wywód, tworzący zamkniętą całość. Należy do oryginalnych i twórczych osiągnięć w zakresie składni i semantyki współczesnego języka polskiego ostatnich lat. Jako monografia gatunku mowy, a takich powstały w Polsce w ostatnich latach dziesiątki, wyróżnia się rzeczowością, konkretnością, głębią spojrzenia, a nade wszystko rygorystycznie budowanym metajęzykiem opisu. Jest całkowicie wolna od charakterystycznego dla prac genologiczno-pragmatycznych pustosłowia i nowatorstwa terminologicznego.

Z recenzji prof. dr. hab. M. Grochowskiego

Quantity
In Stock

Ogłoszenie jako akt mowy i gatunek tekstu Studium z semantyki i składni Mariola Wołk
978-83-89588-81-4/Mariola Wołk/2007/245

Specific References

4 other products in the same category: