ksiazka
  • ksiazka

Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy

83-7322-301-0/Jadwiga Serkowska-Mąka/brak danych/277
zł33.81

Będąc świadkami i uczestnikami wydarzeń przełomu wieku i tysiąclecia stajemy w obliczu największych w historii nowożytnej przeobrażeń globalizacyjnych współczesnego świata. Rzeczpospolita Polska, jako duże państwo środkowoeuropejskie, znajduje się w centrum tych przemian, zarówno w znaczeniu obiektywnym – jako podmiot polityczny, jak i w funkcji przeobrażeń wewnętrznych, kształtujących oblicze nowoczesnej formacji narodowej XXI wieku. Edukacja narodowa, stanowiąca obszar państwowotwórczego działania, musi na przełomie XX i XXI wieku oprzeć swoją strategię na 3 filarach: narodowym, europejskim oraz naukowo-technicznym i technologicznym. Deklarując wolę członkostwa w Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska zobowiązała się do stopniowego dostosowania się do norm, zasad i wzorów obowiązujących w krajach Unii. Analiza programów i kierunków działania Unii Europejskiej, Rady Europy, OECD i UNESCO wskazuje na dążenie do ekonomicznej i kulturowej integracji krajów Europy z zachowaniem pełnej tożsamości narodowej. Charakterystyczne jest to, że nie przewiduje się koncepcji organizacyjnego ujednolicenia struktur szkolnych. Istotny jest jeden z ważnych priorytetów Unii, jakim jest osiągnięcie przez osoby uczące się w różnych krajach, porównywalnego zakresu wiedzy i umiejętności zawodowych. Cel ten koncentruje się na problemach porównywalności dyplomów, standardach kształcenia i systemie poradnictwa zawodowego.

 

Quantity
In Stock

Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy Jadwiga Serkowska-Mąka
83-7322-301-0/Jadwiga Serkowska-Mąka/brak danych/277

Specific References

4 other products in the same category: